Leo Zwaal

Welkom op de website van Leo Zwaal

 

Op deze website wil ik wat over mijzelf, mijn hobby's en (soms) mijn familie publiceren
Misschien vind je het leuk om hier eens rond te kijken !

 


Op 30 april 1947 werd ik in Den Haag in de Emma Kliniek

op de wereld gezet

 

Ik groeide op boven het postkantoor aan de Dierenselaan

waar mijn vader in die tijd een motor / fietsen / kachel / radio zaak had

in 1958 werden de motoren vervangen door speelgoed

Tramlijn 6 was onlosmakelijk met de Dierenselaan verbonden !

Via de "bewaar"school in de Scheeperstraat,

en de lagere school in de Naarderstraat

(hoewel ik links schrijf moest ik de pen voor de schoolfoto rechts vasthouden )

 

 

belandde ik op het Christelijk Lyceum Overvoorde, waar ik drie jaar verbleef

 

Door de verhuizing van mijn ouders, in 1962,  naar Voorschoten zette ik mijn opleiding voort aan het Christelijk Lyceum Voorburg (CLV).

In 1965 behaalde ik daar mijn HBS-A diploma

De studie werd voortgezet in Rotterdam (Ned. Economische Hoogeschool) waar ik als "feut" bij studentenvereniging SSR natuurlijk een ontgroening mocht meemaken

Na het behalen van mijn kandidaats economie kwam ik tot de conclusie dat ik economie liever in de praktijk beoefende dan uit studieboeken

Maar toen moest er toch nog wel even gestudeerd worden voor het Vakdiploma "Kleinhandel Speelgoederen"

Tot 1971 heb ik vervolgens met veel plezier als bedrijfsleider gewerkt  in de speelgoed- en modelbouwzaak van mijn ouders, nog steeds aan de Haagse Dierenselaan

De onvermijdelijke dienstplicht riep mij, nadat mijn vader de zaak eind '70 had verkocht,  in 1971 onder de wapenen. Ik besloot van de nood een deugd te maken en sloot een vierjarig Kort Verband Vrijwilliger contract af als officier bij de Aan- en Afvoertroepen

School Reserve Officieren AAT

lichting 71-2

 

 

Defensie plaatste mij als pelotonscommandant bij 829/832 Zware Transport Compagnie

welke gelegerd was op de Pontonnierskazerne in Keizersveer

Ik werd commandant van het 1e peloton , het munitiepeloton,

met 20 trekker/oplegger combinaties ingericht voor het vervoer van scherpe munitie

En zo kwam ik als "Hagenees" , samen met mijn kersverse echtgenote Marian,

(we trouwden op 10 augustus 1971)

in juni 1972 in Raamsdonk te wonen.

Iets waar we tot op de dag van vandaag geen spijt van hebben gehad !

Na mijn KVV-contract heb ik 11 jaar de import van

Protar bouwdozen

verzorgd, waarna Defensie mij in 1985 aanbood om terug te keren in haar gelederen

Zo gezegd, zo gedaan, terwijl echtgenote Marian zich voortvarend op de bouwdoos-business stortte

Tot mei 2002 heb ik in diverse officiersfuncties bij de Aan- en Afvoertroepen gediend en ben in die periode uitgezonden geweest naar

Bosnië ( 1995 / Busovaca / Hoofd Sectie Operaties NL-BE Transportbataljon)

 

Ons "hoofdkwartier" Hotel Nunspeet (tegenwoordig weer Hotel Tisa)
waar ik o.a. een briefing gaf aan

Z.K.H. Kapitein W.A. van Oranje

 

In 2011 kon ik Marian tijdens onze camperreis door o.a Servië, Bosnië en Kroatië

mijn vroegere werkplek in hotel Tisa laten zien

 

De tweede uitzending was in 2000

Kroatië ( Zagreb / SFOR Logistic C4 Liaison-officer to Croatia)

 

De gedenkmuur voor onze "Defenders of Vukovar"-kazerne

 

 

 

Sinds mei 2002 ben ik Majoor b.d. ( buiten dienst) met FLO ( functioneel leeftijds ontslag)

hetgeen mij prima bevalt !De verworven vrije tijd werd o.a. ingevuld door cq. met vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrijwilliger-chauffeur op een buurtbus, af en toe rijden met een trekker-oplegger combinatie of een oude stadsbus, de tuin onderhouden, als vrijwilliger bezig zijn bij Ducati Club Nederland, Ducati rijden, met de camper/caravan op vakantie gaan en zo af en toe een biertje nuttigen

Voor verveling blijft echt geen tijd over op deze manier !

 

Oktober 2012 was ik als DCN bestuurslid één van de prijs uitreikers
tijdens de Race of the Champions op het TT-circuit

Na de bestuursperiode heb ik samen met Marian een aantal jaren de clubwinkel beheerd

Begin 2020 verkochten we de camper en gingen we weer caravannen,

door de covid perikelen gingen we er in '21 en '22 nog niet ver mee weg.